Floating Baloon Graphic---
Typy jaskry

Jaskra pierwotna z otwartym kątem

Jest to najbardziej popularny typ jaskry, na który cierpi wiele milionów ludzi na całym świecie. Ta forma jaskry jest wynikiem zatkania naturalnego mechanizmu odpływu z oka, co powoduje wzrost ciśnienia w oku. Mechanizm odpływu przewodami zostaje zatkany, nie pozwalając na swobodny przepływ płynów z wnętrza oka na zewnątrz.

Primary Open Angle Glaucoma

Zatkanie nie ma żadnych objawów i tylko wczesne rozpoznanie może wykryć ten stan. Ten typ jaskry prowadzi do stopniowej utraty wzroku, która może doprowadzić do ślepoty. Dostępne są zabiegi spowalniające lub wstrzymujące progresję tej choroby.

Ostra jaskra z zamkniętym kątem

Jest mniej rozpowszechnioną formą jaskry, wynikającą z zablokowania mechanizmu odprowadzającego, gdy kąt oka staje się zbyt mały. To oznacza, że ​​komora przednia oka jest znacznie mniejsza i niewiele jest miejsca pomiędzy tęczówką, a kanałem Schlemma, rzeczywistym odpływem oka. Gdy kąt zostanie zablokowany, płyn nadal będzie tworzył się z normalną szybkością, ale nie będzie w stanie wypłynąć z oka, co doprowadzi do szybkiego podniesienia ciśnienia do szkodliwego poziomu. Normalną procedurą leczenia jest zwykle chirurgiczne usunięcie małej części tęczówki, co pozwala na lepszy ruch cieczy. Ruch ten pomaga zapobiec lub zmniejszyć wzrost ciśnienia wewnątrz oka. Typowe objawy to ból oka, aureole, zniekształcone widzenie, nudności i bóle głowy. Może także wystąpić zespół objawów.

Jaskra wtórna

Ta forma jaskry może wynikać z pewnego rodzaju urazu oka, choroby oczu powodującej zapalenie, nowotworu, zaćmy lub cukrzycy. Może być także wynikiem działania niektórych leków np. leków zawierających sterydy. Leczenie wtórnej jaskry będzie zależne od kąta oka.

Jaskra z normalnym ciśnieniem wewnątrzgałkowym

Ta forma jaskry powoduje uszkodzenie nerwu wzrokowego, bez wzrostu ciśnienia w oku. Obecnie nie ma jasnego wytłumaczenia, dlaczego występuje nawet wtedy, gdy ciśnienie wewnątrzgałkowe jest normalne. Możliwymi czynnikami ryzyka tej choroby jest historia jaskry normalnego ciśnienia w rodzinie oraz choroby serca. Wczesne wykrycie i rozpoznanie jest najlepszym sposobem działania w celu zmniejszenia szkodliwości tej choroby. Do powstrzymania jej postępu może być użyte połączenie laseroterapii, leków i operacji.

Jaskra barwnikowa

Jest podobna do jaskry wtórnej. Niektóre drobinki pigmentu z tyłu tęczówki oddzielają się od niej i przenoszą się do przestrzeni odpływowej oka. Te drobinki mogą zatkać przewody odprowadzające ciecz z oka. To ostatecznie prowadzi do wzrostu ciśnienia wewnątrzgałkowego. Możliwości leczenia mogą obejmować chirurgię laserową, leki lub zabieg chirurgiczny.

Zaćma i jaskra

Z biegiem czasu u wielu osób, zazwyczaj w wieku powyżej 60 lat, rozpoznaje się zaćmę. Pojawienie się jaskry niekoniecznie oznacza, ze zachorujesz na zaćmę, a zaćma nie oznacza, że zachorujesz na jaskrę. Jaskra i zaćma występują częściej w miarę starzenia się. Mimo, że zaćma nie powoduje jaskry, uraz oka lub niektóre leki mogą prowadzić do jaskry i zaćmy. Bądź dobrze poinformowany o możliwych skutkach ubocznych leków. Jak wspomniano, zaćma i jaskra może prowadzić do ślepoty, ale nowoczesne techniki chirurgiczne mogą odwrócić skutki zaćmy.

Przejdź do objawów.

O jaskrze| Rodzaje terapii| Terapia slt| Pytania| Ośrodki leczące jaskre
© 2011 LUMENIS® WSZYSTKIE PRAWA ZASTRZEŻONE
Home